วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย ตำบลหนองหัวคู


กิจกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย ตำบลหนองหัวคู
โดยการนำนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2554  เพื่อการซักซ้อมการเลือกตั้ง  ที่จะมาถึงในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก